kolmapäev, 17. mai 2017

27.05.2017 toimus üldkoosolek ja arenguakava arutelu!

Kohal oli kokku koos volitustega 14 seltsiliiget.
Aeg ei sobinud paljudele ja nenditi järjekordset infojagamise probleemi.

Kiire ülevaade teemadest:

1. Koosolekul võeti vastu MTÜ Kodukant Lootvina 2016 aasta majanduskulude aruanne, mille vaatas üle ning kinnitas omapoolse aruandega ka pragune revisjonikomisjon (Heli, Heili ja Triin). Koostas Merike.

2. Tõnu tutvustas hetkelist projektide seisu:
- saunaprojekti I etapp on valmis
- MTÜ on võtnud laenu, et maksta töövõtjale ning I etapi aruanne on PRIAle  on esitatud.
- kanalisatsiooni ja puurkaevu kohta polnud juhatusel täpsemalt infot V-K vallavalitsuse käest. Rahvas avaldas soovi info järgi ja tõstatati teema, et ikka sobivad saunakommunikatsioonid pärast kanalisatsiooniga.....
- kuuri ja varjualuse projekteerimise projektid on ootel, teema on kohtusi tekitav ning tuleb uurida tingimusi antud projekteerimisprojektide kohta
- Marju tutvustas Ukulele projekti ja toimumist sel suvel
- Heli asemel on projektijuhiks Marju II korruse ruumide projektil ja veab eest selle projekti  lõpetamist. Arutelus selgus, et projekti maht ja pikkus ei kata planeeritavate tööde hulka, seega tuleb taotleda projekti pikendamist ning lisaprojekti taotlemist.

3. Heli Henn oli saatnud avalduse MTÜ-st välja astumise kohta. Üldkoosolek leidis, et antud avaldust ei peaks rahuldama, sest liikmed leiavad Helil (kui sauna, kuuri ja varjulause projektide projektijuhil) lausuvat eelkõige eetilist kohtust AIDATA nende projektide lõpetamisel, eriti aruandlusel. Enamus kohalolijatest toetas antud seisukohta.

4. Arutati n-ö "seisvaid" liikmeid ehk siis MTÜ nimekirjas on külaelanikke, kes pole liikmemaksu maksnud, võlg on raamatupidamises üleval ning on probleemiks. Leiti lahendusi. a) Tõnu, kui külavanem, suhtleb otsekontaktina võlgnikega; b) Küla Viljari võlg tasutakse annetustest, Viljari teenete eest külamaja koristamisel, kütmisel, jne

5. Marju tegi ülevaatliku tutvustuse Lootvina-Logina külade arengukava SWOTist ning üldkoosolekust osavõtjad andsid oma arvamuse. Eesmärk on arengukava valmis saada septembriks 2017. SWOT-stend saab üleval olema ka 17.06 suvepeol, kui ka 23.06 küla jaanipeol külamaja eeskojas. Külainimesed on oodatud oma mõtteid avaldama. Ka jääb SWOT interaktiivselt seni leitavaks SIIT


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar