esmaspäev, 30. jaanuar 2017

Lootvina ja Logina haldusreformi tuulte suund...

13.12.2016 esitasid Lootvina ja Logina küla elanikud Vastse-Kuuste Vallavolikogule ettepaneku haldusüksuse piiride muutmiseks ja nimetatud külade liitmiseks tänase Haaslava vallaga.
Haaslava Vallavolikogu tegi 22. detsembri 2016 otsusega nr 86 Vastse-Kuuste vallale ettepaneku alustada läbirääkimisi kahe omavalitsusüksuse vahelise piiri muutmiseks ning Lootvina ja Logina külade välja arvamiseks Vastse-Kuuste valla koosseisust Haaslava valla koosseisu.
Vastse-Kuuste Vallavolikogu 26.01.2017 istungi otsusega nr 3 otsustas volikogu enne menetluse algatamise/mittealgatamise otsustamist korraldada Logina ja Lootvina külades rahvaküsitluse.
Küsitluse läbiviimine on määratud 12. ja 13. märtsile. Küsitluse tulemused tuuakse välja kummagi küla kohta eraldi. Pärast rahvaküsitluse tulemuste selgumist otsustab volikogu märtsikuu lõpus toimuval istungil külade üleandmise menetluse algatamise või mittealgatamise.Siit näete Vastse-Kuuste volikogu otsust nr. 3

Rahvaküsitlus toimub:
12.03 (pühapäev) Lootvina külakeskuses kell 12-15
13.03 (esmaspäev) Lootvina külakeskuses kell 17-20*isikut tõendava dokumendi alusel saab hääletussedeli
*hääletada saab alates 16. eluaastast, Logina/Lootvina külla sissekirjutatud isik (seisuga 01.03.2017)
*hääletus on salajane

*digitaalselt ehk elektrooniliselt hääletada ei saagi, otsustas 28.02.2017 volikogu, olevat liiga kallis
*võimalik on hääletamine kodus

Küsimus (kummagi küla kohta eraldi)
Kas toetate Logina/Lootvina küla üleandmist Vastse-Kuuste vallalt Haaslava vallale? Vastata saab kas JAH või EI

vt siit korraldusest LISA 1 ja 2

28.02.2017 moodustati Vastse-Kuuste Vallavalitsuse poolt viie liikmeline komisjon.
Komisjoni ülesanne on  korraldada küsitluse läbiviimist.
Küsitluskomisjoni liikmed:
esimees Liia Sulg;
liikmed Heli Henn, Eino Vares, Lennart Liba ja Heikki Kund.

Küsitluskomisjoni kontaktandmed: liia@vkuuste.ee, tel 516 5863 (Lennart Liba).

Kurva uudisena meile, 28.02.2017 toimunud volikogu istung otsustas, et elektroonilist ehk digitaalse allkirjaga hääletada ei saa, see olevat liiga kallis. Loe valla vastust meie järelpärimisele: SIIT Väga -väga kahju, sest palju noorte, kaugel eemal olijate hääli, läheb kaduma. 
(NB! Vastus meie soovile kirjutab, et Lootvinast hääletas eelmisel rahvahääletusel (kui küsiti meie arvamust liitumiseks Põlva vallaga) ainult 1 inimene, siis kui palju käis hääletamas üldse inimesi sel rahvahääletusel? Kahjuks peab tunnistama, et osalusprotsent tol hääletusel oli kõikjal väga kehv, sest inimesed ei tunnetanud olulisust ja oma arvamuse mõjukust. Kõik arvasid ja nii ka väljenduti kaudselt vallajuhtide poolt, et see on nagu kombekohane hääletus). Praeguse seisuga teame vähemalt 8-10 inimest, kes oleks hääletanud digitaalselt meie Lootvina/Logina rahvaküsitlusel.)

Soovitus! Saatke ikkagi oma digiallkirjaga ja südame sunnil pandud otsusega HÄÄLETUSSEDEL vallavalitsusse liia@vkuuste.ee
a) laadi terve dokemnt pdf-ina alla
b) pane oma otsus õigele sedelile (Lisa 1 või Lisa 2). Seda saad teha pdf dokumendis comment veergu kasutades, seal n-ö pliiats kõrval, millega saad pdf´ile peale kirjutada! 
c) salvesta see veelkord üle
d) digiallkirjata ja saada ära
ÄKKI LOEB! Vähemalt olete oma seisukoha öelnud, kui Te seda soovite!


Hääletamine kodus: kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus küsitluskomisjonile (võib tuua ka küsitluspunkti) või vallasekretärile hiljemalt 13. märtsiks 2017 kella 17.00ks, kus tuleb ära märkida oma nimi, elukoht, kontaktandmed ning põhjus, miks soovitakse küsitluslehe täitmist kodus.
NB! Kodus hääletamisel on samuti vaja esitada kehtiv isikut tõendav dokument!
Vastse-Kuuste vallavalituse teavitus meile rahvaküsitluse kohta SIIT
Uudise ja infona valla kodulehel SIITneljapäev, 26. jaanuar 2017

Lootvina mehed tegid müüri valmis!

 Sel suvel olid meie külamehed ametis maainimesele olulise oskuse õpimsega ehk siis renoveeriti vana maakivi müüri külakeskuse taga. Kunagi oli see vana kooli loomalaut, kuid nüüdseks hakkas ilmastik - meie tull, vihm ja lumi-vesi - oma osa nõudma ning hoone oli ümbert ammu lagunenud. heli kirjutas projekti ning sai toetuse Kohalikult omaalgatuse programmilt ning mehed tulid appi Tõnule ja tehti tööd. Kõige suuremad tänud Svennile, Aivarile, Villile ja Viljarile, Jaanile, no tublid olid ka Marek, Rasmus, Marko, Üllar, jt ning midugi suurim tänu Enn Karrole, kes antud müüritööd õpetas ja juhendas.

Tõnu kirjutas: "Toimus 3 õppepäeva oma küla mehe Enn Karro juhendamisel. 11 kogukonna meest said praktilise  müüri renoveerimise kogemused: maakivide lõhkumine ja müüri asetamine, vuukide täitmine lubjaseguga ning vajaliku koostisega segude valmistamine.
Ehitustööde lõppedes said teoks järgmised tööd: valati tulevase kamina vundament, renoveeriti kivimüür  seest ja väljast kahe meetri kõrguselt. Eesmärki silmas pidades jäi tegemata müüri ülemine äär ja välikamin.  
Kivimüüri renoveerimine osutus ettekujutlusest tunduvalt rohkem aeganõudvaks. Töö käiku mõjutasid ilmastikutingimused (vihm, liiga kuum ilm)  ja „õpipoisi“ seisus. Vuukide täitmisel kasutatud lubjasegu vajab kaks kuud aega karboniseerumiseks (külmakindlaks muutumiseks). Eelnevad asjaolud tingisid eesmärgi  täies mahus mittetäitmist.
Kevadel jätkame kindlasti, et vajalikud tööd saavad 2017. aasta suve jooksul teostatud.
Vajalikud materjalid on projekti toetusega tööde teostamiseks hangitud!" 

Vahva oli, et seda ilusa müüriga hoonet saime juba jõuluajal kasutada, kui lõime sinna Lootvina Naise poolt korraldatud Jõulupesa raames väikse Loomapesa, kus närisid KülaVeljo heina Vaarikese kitsed ja jänesed ning Londi Jaani lambukesed. Lisaks olid kodulinnud Vaarikeselt Jõulupesa SPA-d väisama tulnud. Armas aga oli see, et naiste kisa peale, aktiveerusid Vaarikese, Mudaku ja Palli talu mehed ja tegid hoonele kergkatuse  - aitäh! Seega kevadel jätkame ja saame toreda puhkleala meie Lootvina kogukonnale. 
Täname toetamast meie arengut:Pildiotsingu kohalik omaalgatuse programm 2016 tulemusJõuludeks hoonele kergkatuse ehitamine!
Meie renoveeritud kivimüür Jõulupesa loomapesana!