esmaspäev, 28. november 2016

Lootvina ja Logina rahva demokraatlik otsus: kas esitada ettepanek või mitte?!?

Meie külapiirkondades on käimas olnud 8.11.2016 alates üks vaidlemine ja teema, et kas liituda Logina-Lootvina küladena Haaslava vallaga või mitte.
On peetud kaks külarahvakoosolekut ja kuulatud kõiki ja kõike, et saada infot.
Nüüd on igaühe enese otsus. Kuid lugege läbi arengukavasid, liitumisprojekte ja uurige ning mõelge. Oleme koostanud infot kokku, seda leiate siit

Kutsume demokraatia huvides külarahvast hääletama:
T-R (29.11-2.12) kella 18-20
L-P (3.-4.12) kella 14-18

Lootvina külakeskusesse neid, kes tahavad oma hääle/allkirja anda HAASLAVAGA liitumise POOLT!

Info:
Heili Muuga (telefon 56451716)
Tõnu Lumi (telefon 5341 0974)


V-K vallavanem selgitas (25.11)
TOETUSE ON SAANUD MTÜ Lootvina Kodukant PROJEKTID:
1) Sauna rekonstrueerimine ja kanalisatsiooni (imbväljak) ehitus külakeskuse juurde – 20 000€ Prialt ja valla kaasfinantseering 3500€

2) Külakeskuse ülemisel korruse kahe toa (endised Marko eluruumid) remont – pea 2000€ kohalikult omaalgatuse programmilt

VASTSE-KUUSTE vallavolikogul on otsus panna eelarveprojekti 2017 sisse INVESTEERING Lootvina Külakeskusesse: puurkaevu ehitus ja vee külakeskusesse sisse toomine ( + Lillmad saavad sealt vedada kaevuvee) –summas 22 000€


Haaslava vallavanem tõi esile (25.11)
1. Elanike loomulik liikumissuund on Tartusse. Loodav halduskeskus Kurepalus jääb teile liikumistrajektori peale/lähedusse, mis võimaldab avalikke teenuseid paremini tarbida.
Palju on küll võimalik tarbida IT vahendusel, samas vaatan, et teieni pole http://ela12.elasa.ee/elakaart/ lairiba ühendus üldse jõudnud…

2. Maakonda vahetades muutub teie jaoks riigimaanteedel teehoolt teostav ettevõte. Lisaks on viimastel aastatel katte alla saanud enamik Haaslava valla kruusakattega riigimaanteesid, tegutseme selle nimel et protsess ei peatuks…

3. Maakondliku ühistranspordi korraldamisel (Tartu suunal) tekib kaasarääkimise võimalus (küll läbi KOVi).

4. Suuremad toetused (nt sünnitoetus 650 eurot)
5. Liitumislepingu järgi kaasame külade esindajaid (mõeldud organiseerunud külasid nagu teie) valimiste järgselt komisjonide töösse.

Seisukohad:
- Lapsed ei ole sunnismaised ja neid ei sunnita vahetama kooli – VK kooli ei panda selle pärast küll kinni kui keegi teie piirkonna lastest sooviks ka täna Sillaotsal või kus iganes koolis käia, ei saaks seda keegi takistada…
- Külamaja rahvale (mtü-le) üle andmine sõltub VK volikogu tahtest. See on võimalik võõrandada tehtud kulutuste alusel nt uuele loodavale vallale või anda tasuta üle teie mtü-le.
Tulid sellised mõtted, mis lauale võivad tõstatuda. Me tõesti ei hakka lubama, et paneme 10 tuhat sinna ja 30 tuhat tänna. Samas ei saa seda ka V-K vallavanem lubada, sest tulemas on valimised ja pole ju kusagil kindel, kes on need inimesed, kes volikogudes ja vallavalitsustes poliitilistel ametikohtadel tööle hakkavad…
PS! Eile (24.11) otsustas Meeksi volikogu lubada haldusreformi käigus kaks küla – Rõka ja Järvselja – liituda tänase Võnnu vallaga. Võnnu on „jah“ otsuse juba varasemalt ära teinud.