Projektid ja toetajaidLehekülg on pidevas täiendamises.

2017/2018

Projekt: Lootvina sauna rekonstrueerimine
Pildiotsingu leader tulemusToetaja: LEADER, PRIA
Kestvus: ... - lõpp 19.01-2019
Projekti toetus: 
Omafinantseering:
Projektijuht: Tõnu Lumi
Eesmärgid: kohaliku vana koolimaja kompleksi kuuluva sauna rekonstrueerimine ja küla kogukonnale saunavõimaluse pakkumine, ühistegevuse ja seltsitegevuse eestlaslik ergutamine.

Projekt: Lootvina naiste käsitöökambri loomine
Toetaja: KÜSK, kohalik omaalgatuse programm
Kestvus: 1.11.2017-01.08.2018
Projekti toetus: 2000,00
Omafinantseering: 242,00
Projektijuht: Marju Marga
Eesmärgid: Kohaliku kogukonna külaelu võimaluste laiendmiseks ja seltsielu soodustamiseks Lootvina külamaja II korruse kahe ruumi renoveerimine, et võiks ja saaks toimuda naiste käsitööringid, võimlemine, titeringid, jne soovi korral. 
NB! Projekti rahastati rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest

Projekt: Lootvina külaelu särahetked 2017-2018
Toetaja: KÜSK, Kohalik omalagatuse programm
Kestvus: 01.12.2017-02.08.2018
Projekti toetus: 1743,-
Omafinantseering: 200,00
Projektijuht: Marju Marga
Eesmärgid: Antud projekti raames toimus Lootvinas imearmas kodune jõulupidu koos vana ja piiga ja memmega, kus meie lapsed laulsid ja mängisid ja pered omavahel jõulurõõmu jagasid; kevadel toimus aktiiv-kontsert Setomaa Karmona naistega, kes laulsid, tantsisid meile ja koos meiega ning õpetasid Setomaa naistekombeid ning toimus põhjalik Setomaa naise rahvariiete koolitus-ülevaatus. Kolmandana toimus suvel 2018 Ukuelel suvekool, kus Mooste Rahvamuusikakooli õpetajad Krista Sildoja ja Ott Kaasik õpetasid ukulelemängu ja toimus ka romantiline akustiline kontsert kõigile soovijatele. 
NB! Projekti rahastati rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest

2016/2017
Projekt: Lootvina Ukulele suvekool 2017

Toetaja: Kohalik Omaalgatuse programm
Kestvus: 1.06.2017-31.08.2017
Projekti toetus: 2185€
Omafinantseering: 220€
Projektijuht: Marju Marga
Eesmärgid: korraldada Lootvinas 10 lapsele ja 10 täiskasvanule ukulele suvekool algajatele ning tervet kogukonda kaasav suvepidu, mis pühendatud EV100 juubeliaastale!
Tulemus: Nii lapsed, kui täiskasvanud saavad eduelamuse pilliõppe algõppest ning arendatatakse loovust. Toimub kogukonda liitev rahvapidu, millega tähistatakse meie riigi 100. sünnipäevaaastat.


Projekt: KÄSITÖÖTOA REKONSTRUEERIMINE
Pildiotsingu kohalik omaalgatuse programm 2016 tulemusToetaja: Kohalik Omaalgatuse programm
Kestvus: 1.1.17-1.8.17
Projekti toetus: 1680€
Omafinantseering: 270€
Projektijuht: kirjutas Heli Henn, projektijuhtimine - Marju Marga, tööde teostus - Tõnu Lumi
Eemärgid:
Tulemus: projekti toetus tagastati

Toetaja: Kohalik Omaalgatuse programm.
Kestvus: 01.01.15-31.12.2016
Projekti toetus: 848,52€ 
Omafinatseering: 85€ +vabatahtlik töö
Projektijuht: kirjutas Heli Henn,
                        juhtis ja aruanne Tõnu Lumi.

Eesmärgid:
- koolitada ja juhendada huvilised maakivimüüri renoveerima ja taastama
- läbi ühise koostöö ja töötamise taastada külakeskuse taguse maakivimüür.
- teha kivikamin

Teostatud tulemus:
Korrastati ja renoveeriti vana lauda müüride maakividest müürid. Töid juhatas ja õpetas omakülamees. Koordineeris ja tööle kutsus Tõnu Lumi. Lisaks ehitasid külamehed ka ajutise katuse müüridele ning jõulude ajal loodi antud müürseinega varjualusesse Jõulupesa loomalaut väikestele külalistele. Kamin jäi ehitamata, sellega lõpetatakse kevadel 2017 (ilmastkuolud). 2015
Pildiotsingu kohalik omaalgatuse programm 2016 tulemus
Projekt: IDEEDE OTSINGUL
Toetaja: Kohalik Omaalgatuse programm
Kestvus: 01.04-31.10.2015
Projekti toetus: 403,81€
Omafinantseering: 44,87€
Projektijuht: Heli Henn

Eesmärgid:

- Lootvina külarahva aktiveerimine ja motiveerimine 
- Teiste positiivsetest kogemustest õppmine

Läbiviidud tegevused:

Toimus kaks meeskonnatöö ja külaelu arenguks vajalikku koolitust, mille viis läbi koolitaja Terje Paes. Külaaktiiv osales korraldatud väljasõidul-õppesõidul Süvahavva ja Lutsu küladesse Põlvamaal.

2014

Pildiotsingu kohalik omaalgatuse programm 2016 tulemus
Projekt: KÜLAKESKUSE SAALI VALGUSTUS
Toetaja: Kohalik omaalgatuse programm
Kestvus:
Projekti toetus: 2049,6€
Omafinantseering: 204,96€
Projektijuht: Heli Henn
Eesmärgid:
Tulemused:


2012

Projekt: MÄNGUTUBA II
Toetaja:Kohalik Omaalagtuse programm
Pildiotsingu kohalik omaalgatuse programm 2016 tulemusKestvus:
Projekti toetus: 1187,96€
Omafinantseering: 80+143€
Projektijuht: Heli Henn
Eesmärgid:
Tulemused:


Projekt: ABIHOONETE REMONT I ETAPP - PROJEKTEERIMINE
Toetaja: LEADER, PRIA
Pildiotsingu leader tulemusKestvus:
Projekti toetus: 9396€
Omafinantseering: 1044€
Projektijuht: Heli Henn
Eesmärgid:
Tulemused:
Projekt: NAISTE LOOVOSKUSTE ARENDAMINE

Pildiotsingu KULKA tulemusToetaja: Põlvamaa Kultuurkapitali ekspertrupp 
Kestvus: 
Projekti toetus: 200€
Omafinantseering: 21,03€
Projektijuht: Marju Marga
Eesmärgid:
Tulemused:


Projekt: NIPERNAADI 2014
Toetaja: Põlvamaa Kultuurkapitali ekspertgrupp
Pildiotsingu KULKA tulemusKestvus:
Projekti toetus: 600
Omafinantseering: 80
Projektijuht: Marju Marga
Eesmärgid:
Tulemused:

2011
ProjektPIKKJÄRVE EELTÖÖDE PROJ
Pildiotsingu leader tulemusToetaja: LEADER, PRIA
Kestvus: 
Projekti toetus: 11844€
Omafinantseering: 1184,4€
Projektijuht: Heli Henn
Eesmärgid:
Tulemused:


Projekt: NOORTE MÄNGUTUBA ETAPP I
Pildiotsingu kohalik omaalgatuse programm 2016 tulemusToetaja: Kohalik Omaalgatuse programm
Kestvus: 
Projekti toetus: 1254,80€
Omafinantseering: 30+80€
Projektijuht: Heli Henn
Eesmärgid:
Tulemused:Projekt: KEVADPÜHADE TRADITSIOONIDE ELUSTAMINE
Toetaja: Põlvamaa Kultuurkapitali ekspertgrupp
Kestvus: 
Pildiotsingu KULKA tulemusProjekti toetus: €
Omafinantseeriring: €
Projektijuht: Marju Marga
Eesmärgid:
Tulemused: